Cổng từ an ninh thư viện EM, giải pháp chống trộm cắp

Cổng từ an ninh thư viện là giải pháp chống trộm cắp cho sản phẩm của bạn.

Hệ thống an ninh thư viện công nghệ điện từ EM là hệ thống sử dụng công nghệ điện từ gắn lên các vật thể cân theo dõi trong thư viện là các tài liệu dạng in như sách, báo, tạp chí, luận văn, đồ án, bản vẽ…; tài liệu đa phương tiện như đĩa CD/DVD, băng video, cassette…; các tài liệu đặc biệt dạng vật thể và các dạng khác… Thông thường trong công nghệ EM dùng cho thư viện, sách báo, tài liệu sẽ được dán các tem từ có kích thước nhỏ gọn. Khi tài liệu được mang trái phép ra khỏi thư viện (không qua thủ tục mượn với thủ thư) thì cổng từ sẽ phát tín hiệu báo động, ngược lại nếu làm đúng quy trình thủ tục thì sẽ không có tín hiệu báo động. Khác với các công nghệ EM dùng cho siêu thị hoặc một số ngành khác, EM dành cho thư viện có thiết kế đặc biệt hơn do các đặc thù của thư viện. Một số khác biệt có thể kể ra như tem từ dùng để dán tài liệu phải đảm bảo mỏng và dán kín trong tài liệu; sóng điện từ khác biệt do môi trường của thư viện hoàn toàn khác so với môi trường khác, chẳng hạn như môi trường siêu thị; tuổi thọ của tem từ trong thư viện phải lâu hơn do phải tồn tại cùng với tuổi thọ của sách hàng chục năm trở lên; tem từ phải đảm bảo tính chịu được việc nạp/khử nhiều lần trong quá trình mượn/trả tài liệu. Do vậy có thể nói để lựa chọn một hệ thống EM cho thư viện thì đó phải là một hệ thống chuyên dụng cho thư viện chứ không phải bất cứ một hệ thống EM cho mục đích nào khác. Bản thân công nghệ EM chỉ có duy nhất một tác dụng là chống trộm, bảo an cho tài liệu. Để nhận dạng, quản lý các tài liệu này thì phải sử dụng kết hợp với công nghệ barcode (mã số mã vạch) trong các công tác mượn/trả tài liệu, kiểm kê tài liệu…

Không có sản phẩm trong phần này