Liên hệ

CTY TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Song Hành

Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH TM & KT SONG HÀNH

Địa chỉ: Số 231/141, Đường Tây Sơn, TP. Quy Nhơn - Bình Định

Email: kinhdoanh@songhanh.com.vn

Tel: 0932 443 996 - 0903 028 507

Working:

7 am — 6 pm. Full day.

MST: 4101510029