Cửa tự động flap barrier, flap gate, speed gate, Tripod Turnstile, Cổng xoay Tripod Turnstile, Cổng tự động, Cổng xoay ba chạc

SONG HÀNH chuyên cung cấp hệ thống cửa xoay-Tripod Turnstile, Swing Turnstile, barrier tự động chất lượng cao; tư vấn và khảo sát, cung cấp các giải pháp kiểm soátbằng cửa xoay-Tripod Turnstile, barrier tự động 1 cách tối ưu nhất cho các doanh nghiệp đặc thù.

Khuyến mại