Liên hệ

Các thiết bị cơ bản: - Trạm barrier: ngăn không cho xe không được phép đi qua. - Đầu đọc Soyal: đọc thông tin xác nhận thành viên (thẻ cảm ứng, vân tay, mật khẩu). - Bộ điều khiển trung tâm Soyal (tùy chọn sử dụng): điều khiển các đầu đọc trên các trạm barrier. - Converter:...

Các thiết bị cơ bản:

- Trạm barrier: ngăn không cho xe không được phép đi qua.

- Đầu đọc Soyal: đọc thông tin xác nhận thành viên (thẻ cảm ứng, vân tay, mật khẩu).

- Bộ điều khiển trung tâm Soyal (tùy chọn sử dụng): điều khiển các đầu đọc trên các trạm barrier.

- Converter: chuyển đổi tín hiệu RS485 sang USB hoặc TCP/IP để giao tiếp máy tính...

Sản phẩm tương tự