Cổng từ an ninh siêu thị - tần số vô tuyến RF

Cổng từ an ninh tần số RF bao gồm các tem từ và thường là một hoặc nhiều cổng từ an ninh, phổ biến nhất với siêu thị, cửa hàng thời trang, quần áo,.