Máy chấm công kiểm soát cửa

Máy chấm công kiêm kiểm soát ra vào là sự phát triển, mở rộng của máy chấm công. Một máy chấm công kiêm kiểm soát ra vào sẽ bao gồm 2 chức năng chính hoạt động độc lập với nhau, đó là chức năng chấm côngchức năng kiểm soát cửa. Vì vậy, hoàn toàn có thể sử dụng máy chấm công kiêm kiểm soát ra vào để phục vụ cho mục đích chấm công đơn thuần hoặc chỉ dùng vào mục đích kiểm soát ra vào hoặc kết hợp cả chấm công và kiểm soát ra vào.

Tất cả máy chấm công kiêm kiểm soát ra vào đều sử dụng chung một phần mềm do chính hãng cung cấp. Với phần mềm chấm công kiêm kiểm soát cài đặt trên máy tính, người quản lý có thể thiết lập hạn chế quyền mở cửa (ra/vào) cho các thành viên theo một lịch trình cụ thể.

Hiện tại trong dòng máy chấm công kiểm soát thì Máy chấm công IDteck là một trong những dòng máy chấm công kiểm soát giúp quản lý việc vào ra của bộ phận nhân viên một cách chính xác và nhanh nhất. Nhằm hạn chế tình trạng làm việc không nghiêm túc của nhân viên.