DG600

Liên hệ

Cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp: – Tổng hợp một cách chính xác, hiệu quả tổng giờ làm việc theo qui định và tổng giờ làm thêm của nhân viên theo từng thời điểm tuần, nửa tháng, tháng tùy vào chính sách trả lương của mỗi công ty. – In báo cáo: chi tiết...

Cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp:

– Tổng hợp một cách chính xác, hiệu quả tổng giờ làm việc theo qui định và tổng giờ làm thêm của nhân viên theo từng thời điểm tuần, nửa tháng, tháng tùy vào chính sách trả lương của mỗi công ty.

– In báo cáo: chi tiết từng giờ vào, giờ ra của từng nhân viên. Báo cáo những viên đi trễ, về sớm. Báo cáo rõ ràng tổng giờ làm, tăng ca.

– Dễ dàng cài đặt thông số tự động khấu trừ thời gian ăn trưa, thời gian giải lao.

– Hệ thống tự làm tròn, cho phép số phút đi trễ về sớm so với thời gian làm việc theo qui định.

– Báo cáo dễ dàng chuyển đổi qua EXCEL thân thiện trong việc tính lương.

– Phần mềm nhẹ, thân thiện, dễ sử dụng và có thể tùy chỉnh thêm theo yêu cầu của khách hàng.

– Phần mềm sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.