Hệ thống an ninh chuông cửa màn hình

Hệ thống chuông cửa có hình giúp cho người chủ căn hộ và khách nói chuyện với nhau mà không cần phải vào đến tận nhà hoặc chủ căn hộ có thẻ chủ động đón tiếp khách thông qua camera có gắn sẵn tại nơi bấm chuông. Khi cần thiết, người trong căn hộ có thể điều khiển mở cửa (hoặc thang máy) để mời khách vào.

Ngoài ra còn kết hợp được với các lô khác để tạo thành hệ thống hoàn chỉnh. Hệ thống an ninh được thiết lập và chỉ cho phép mở cửa từ ngoài vào chung cư thông qua lobby phone bằng cách nhập mã số PIN