Lắp đặt camera cho Highlands Coffee

Posted by   Song Hành
09/11/2018
0

Thông tin công trình:

Highlands Coffee

Địa điểm lắp đặt: Nguyễn Huệ - Đô Đốc Bảo - TP. Quy Nhơn

Thời gian: 08-11-2018

Số lượng: 8 camera IP

Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Bài viết mới