Liên hệ

- Quản lý 3 000 dấu vân tay+ 3000 thẻ cảm ứng. - Một người có thể đăng ký từ 1 tới 10 dấu vân tay, 1 password, 1 thẻ cảm ứng,. Hiển thị tên người sử dụng trên máy khi chấm công. - Sử dụng Chip xử lý intel của mỹ. - Dung...

- Quản lý 3000dấu vân tay+ 3000 thẻ cảm ứng.

- Một người có thể đăng ký từ 1 tới 10 dấu vân tay, 1 password, 1 thẻ cảm ứng,. Hiển thị tên người sử dụng trên máy khi chấm công.

- Sử dụng Chip xử lý intel của mỹ.

- Dung lượng bộ nhớ: 100.000IN/OUT .Khi không kết nối với máy tính.

- Có Password bảo vệ máy, tích hợp âm thanh.

- Xem và lấydữ liệu qua internet

- Hiển thị tên người sử dụng trên máy khi chấm công.

- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.

- Tốc độ xử lý rất nhanh<1 giây/1 lần chấm công