Liên hệ

- Chấm công khuôn mặt & thẻ cảm ứng. - Quản lý đến 400 khuôn mặt & 10.000 Thẻ. - Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ. - Dung lượng nhớ 100.000 IN/OUT(khi không kết nối máy tính). - Màn hình cảm ứng cực nhạy. - Lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB. - Hiển thị khuôn mặt khi chấm công. Kiểm soát cửa ra...

- Chấm công khuôn mặt & thẻ cảm ứng.

- Quản lý đến 400 khuôn mặt & 10.000 Thẻ.

- Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ.

- Dung lượng nhớ 100.000 IN/OUT(khi không kết nối máy tính).

- Màn hình cảm ứng cực nhạy.

- Lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB.

- Hiển thị khuôn mặt khi chấm công. Kiểm soát cửa ra vào

- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện .

- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.

Ưu điểm của máy chấm công với phần mềm chấm công của songhanh.

- Tự động tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công về máy tính.

- Sử dụng font unicode, dễ dàng tích hợp với các hệ điều hành windows.

- Xuất báo cáo dưới dạng file excel, đa dạng mẫu báo cáo: chi tiết, thống kê, tổng hợp, báo cáo đi muộn, về sớm,...

- Tích hợp tính năng tải dữ liệu chấm công từ xa qua mạng internet.

- Quản lý danh sách nhân viên theo cây thư mục: Công ty -> Phòng ban-> Nhân viên,.. Gồm: tên nhân viên, mã nhân viên, chức vụ, ngày sinh,phòng ban,...