G500GD

Liên hệ

Máy in mã vạch Godex G500 Thiết kế mạnh mẽ và ổn định cơ chế, đồ bên lâu dài Ứng dụng cho nhu cầu Sản phẩm nhiều, theo dõi tài sản, in nhãn hạn sử dụng, túi, đồ trang sức, vải…

Máy in mã vạch Godex G500

Thiết kế mạnh mẽ và ổn định cơ chế, đồ bên lâu dài

Ứng dụng cho nhu cầu Sản phẩm nhiều, theo dõi tài sản, in nhãn hạn sử dụng, túi, đồ trang sức, vải…